En stor aktör på marknaden för streetkläder väljer att bemanna sitt lager med flera personer från Personalstyrkan under nio månader. Arbetsuppgifterna inbegriper inleverans, varuplockning och vidare distribution till butiker.