Om Personalstyrkan

Personalstyrkan ingår i 3PM-Gruppen och har sedan 2006 försett koncernens egna verksamheter med bemanningstjänster. 2012 beslutades att verksamheten skulle bolagiseras i ett led att dels utveckla Personalstyrkans tjänster, dels kunna erbjuda desamma till kunder utanför koncernen.

Personalstyrkans affärsidé är att erbjuda en modernare provanställning. Detta sker genom att sköta det bakomliggande arbetet som krävs för en lyckad personaltillsättning och under prövotiden äga anställningen. Efter överenskommen period erbjuds ni att överta anställningen kostnadsfritt. Vi erbjuder även traditionell rekrytering och kortare bemanningsuppdrag i Stockholmsområdet.

3PM-Gruppen grundades 1978. Koncernen är privatägd och omfattar idag de tre verksamheterna M3 Logistics, MediaPlant och Personalstyrkan.

För mer information se www.3pm-gruppen.se