Efter att kunden vunnit en upphandling över leverans av IT-utrustning föll valet att bemanna med Personalstyrkan för att möta den spännande utmaning som väntade. Arbetsuppgifterna bestod av att konfigurera IT-utrustningen och sedan montera upp allt ute hos kund.