En aktör inom läkemedelsindustrin behövde hjälp med en extra truckförare till deras lager på halvtid. Lösningen blev att bemanna med Personalstyrkan som under slutet av vintern och våren kommer att ombesörja lagerplock på höglager och distribution.