En stor aktör inom livsmedelsindustrin väljer Personalstyrkan när de skall bemanna sitt kyllager. Under våren och sommaren har Personalstyrkan en person uthyrd för att täcka upp under semesterperioden när tillverkningen går på högtryck.