En stor aktör inom friluftskläder väljer att bemanna med fyra personer från Personalstyrkan. Arbetsuppgifterna innebär plock och pack på lager och distribution vidare till slutkunder och återförsäljare.