Företaget säljer dator- och IT-tillbehör på den nordiska marknaden. Till deras lager behövdes extra bemanning då företaget expanderar. Valet föll på att hyra sex personer från Personalstyrkan för att hjälpa till med traditionellt lagerarbete. Uppdraget ligger löpande under sommaren och hösten.