Under sommaren upplevde kunden en ökad förfrågan inom tillverkning av gummiprodukter för industrin. Under oktober valde de att bemanna med Personalstyrkan för att möta den högre efterfrågan.

Uppdatering december: Då högtrycket fortsatt hållit i sig har kunden valt att kostnadsfritt rekrytera den medarbetare som hyrdes ut av Personalstyrkan. Vi vill därmed gratulera både kunden och personalen till en lyckad affär!