Hjälp till plocklager

Personalstyrkan är glada över att få bemanna hos den nya kunden som är verksam inom pumpar och tryckavlopp. En konsult hjälper i skrivande stund till på plocklagret med sedvanliga arbetsuppgifter samt enklare legoarbeten.

Truckförare till kund i emballagebranschen

Kunden som är verksam inom emballage- och förpackningsbranschen behövde hjälp med en ytterligare truckförare eftersom verksamheten går positivt framåt. De valde att bemanna fyra dagar i veckan med Personalstyrkan och uppdraget löper på tillsvidare.

Lagerkund utökar verksamheten

En kund verksam inom lager och logistik som tidigare fritt rekryterat personal av Personalstyrkan behövde ytterligare hjälp då orderflödet varit positivt ökande under andra kvartalet. Det naturliga valet blev att bemanna på 75 % med oss igen.

Industrikund sökte allt-i-allo

En helt ny kund behövde snabbt hjälp med en telefonist och allt-i-allo till kontoret. Uppdraget efterfrågades på fredag eftermiddag och redan på måndagen hade Personalstyrkan en konsult på plats. Uppdraget fortlöper i skrivande stund utan slutdatum.

Aktör inom distributionsbranschen

Vi tycker alltid det är roligt när det går bra för våra kunder. En kund som håller på med utskick och distribution fick ett nytt stort uppdrag och behövde då öka sin personalstyrka. Valet blev att bemanna med fyra konsulter från oss vilka i skrivande stund varit på...

Glasmästare fick en stororder

En kund inom glasmästeribranschen fick in en stor order och behövde kompletterande hjälp för att hinna få ut allt material i tid. Valet blev att bemanna med Personalstyrkan, som tidigare gjort inte minder än tre lyckade rekryteringar till kunden, och uppdraget...

Orderplockare till byggvarubranschen

En aktör inom renovering- och byggvarubranschen behövde hjälp under sommaren på grund av semestrar. Deras lösning blev att bemanna med en konsult från Personalstyrkan som dagligdags sköter traditionellt orderplock och där tillhörande hantering. I skrivande stund har...