En kund inom brandsäkerhet har haft en stark uppgång i orderflödet under våren och valde att förstärka på sitt lager med tre duktiga B-truckförare från Personalstyrkan. Uppdraget är tänkt att löpa under hela sommaren för att täcka upp kommande semestrar.