En kund behövde hjälp att bemanna under en föräldraledighet och valet blev att kontakta och bemanna med hjälp av Personalstyrkan.

Uppdraget har startat sedan ett par veckor tillbaka och sträcker sig över 18 månader. Arbetsuppgifterna inbegriper hantering av industrikomponenter såsom kullager, tätningar och remmar. Vår konsult tar emot inleveranser, kontrollräknar och platsar dessa samt packar produkter och arbetar med sedvanligt lagerarbete.

Framöver skall även vår konsult ta emot besökare i kundens showroom.