En kund verksam inom lager och logistik som tidigare fritt rekryterat personal av Personalstyrkan behövde ytterligare hjälp då orderflödet varit positivt ökande under andra kvartalet. Det naturliga valet blev att bemanna på 75 % med oss igen.