Aktören på skomarknaden behövde hjälp med att köra gods mellan det egna lagret och butikerna i Stockholm. Beslutet föll på att hyra personal från Personalstyrkan under en period för att hjälpa den ordinarie personalen.