En aktör inom turistnäringen behövde hjälp inför sommarsäsongen med extrabemanning till sitt plocklager. Personalstyrkan hade en konsult på plats redan dagen efter förfrågan kom in och uppdraget utökades direkt till två konsulter då beställningarna av turistmaterial strömmade in till kund. Uppdraget fortsätter löpande och kund, konsult och vi själva är mycket glada över det nya samarbetet.