Från början av oktober har det snart 50-åriga företaget valt att bemanna på sitt lager under högtrycksperioden på hösten och början av vintern. Personalstyrkans medarbetare har snabbt kommit in i arbetsrollen som truckförare och orderplockare på kundens lager.