Efter ett kraftigt snöfall behövde en av Personalstyrkans kunder hjälp med att snabbt lossa en container innehållandes gods som direkt skulle vidare. På grund av all snö behövde gårdsplan skottas aktivt för att truckarna skulle kunna köra obehindrat. Med Personalstyrkans hjälp lyckades kunden få ut allt gods i rätt tid trots att vädret kämpade emot dem.