Kunden som är verksam inom geoteknik och grundläggning hade en planerad ledighet under december och valde att bemanna med Personalstyrkan under denna period.

Konsultens arbetsuppgifter inbegrep sedvanliga lagerarbetsuppgifter med plock och pack, in- och utleverans och fraktbokning.