En anrik möbelfirma med miljardomsättning har valt att bemanna ett av sina lager med oss. Vi ombesörjer även möbeltransporter och –leveranser hela vägen ut till slutkund med tre glada medarbetare under början av våren 2015.