Under sommaren sökte en stor aktör inom hissindustrin en inleveransansvarig och valet föll på att bemanna med Personalstyrkan.

Uppdatering augusti: Kunden var så nöjd med medarbetaren som Personalstyrkan tillhandahöll att denne erbjöds och tackade ja till en fast anställning hos kund. Givetvis helt kostnadsfritt för kunden!