En helt ny kund behövde snabbt hjälp med en telefonist och allt-i-allo till kontoret. Uppdraget efterfrågades på fredag eftermiddag och redan på måndagen hade Personalstyrkan en konsult på plats. Uppdraget fortlöper i skrivande stund utan slutdatum.