Personalstyrkan är glada över att få bemanna hos den nya kunden som är verksam inom pumpar och tryckavlopp. En konsult hjälper i skrivande stund till på plocklagret med sedvanliga arbetsuppgifter samt enklare legoarbeten.