Under slutet av november och hela december valde det familjeägda bolaget inom gummiindustrin att bemanna med Personalstyrkan på sitt lager under en planerad sjukskrivning.