Personalstyrkan är mycket stolta över att ha fått bemanna vid extrabehov av personal hos en aktör inom datorspel- och -tillbehörsbranschen. Våra konsulter har fått montera ihop beställningar på datorer från lösa komponenter till färdig produkt, lättare test av hårdvara samt sedvanligt orderplock på lagret. Vi har också fått bemanna vid tömning av container.