Vår kund som är verksam inom detaljhandeln behövde snabb hjälp med ompackning av ett par artiklar. Personalstyrkans konsulter var på plats redan ett par timmar efter uppdraget efterfrågats och hjälpte till med ompackningen under tre dagar.