Under ett korttidsvikariat valde den väletablerade grossisten att bemanna sitt lager med en person från Personalstyrkan. Arbetsuppgifterna innebär traditionellt orderplock och utleverans av gods.