Två av Personalstyrkans kunder hade oväntat stor försäljning under julrealisationen. Lösningen blev att boka fem konsulter vardera från oss som snabbt var på plats och hjälpte till under sena kvällar och nätter under vardag och helg för att hinna skicka ut allt i tid till slutkunderna.