En spännande aktör som säljer torrvaror genom e-handel behövde snabbt två personer på plats för att hantera det ökade orderflödet. Klockan 15:30 efterfrågades behovet och redan dagen efter hade Personalstyrkan två personer på plats vilka hjälpte till med orderplock och utbokningar.