Aktören som säljer larm- och kamerautrustning gick för högtryck inför julhandeln och behövde hjälp på sitt lager med att iordningställa alla kundorder inför julledigheten. Lösningen blev att bemanna med tre duktiga konsulter från Personalstyrkan under tre veckors tid.