Kunden tillverkar kundanpassat profilmaterial från grunden under hantverksmässiga former. Under hösten och början av vintern har de behövt extra hjälp med testning, montering och packning då julhandeln gått bättre än någonsin. Personalstyrkan har varit på plats under inplanerade såväl som snabba utryckningar vid sjukdomar för att hjälpa till.