Bolaget som specialiserar sig på arenakonstruktioner har valt Personalstyrkan för containertömning av deras scenutrustning. Samarbetet är lokalt i Stockholmsregionen och Personalstyrkans medarbetare hjälper till med containertömning efter varje scenkonstruktion i Stockholmområdet.