Sedan juli 2014 har ett bolag inom industrin för elkontrollapparater bemannat sitt lager med Personalstyrkan. I december övergick uthyrningen till en kostnadsfri bemanning och vi önskar gratulera både medarbetaren och kunden till en lyckad affär.