Personalstyrkan har sedan en tid tillbaka bemannat hos en aktör som driver lagerhotell. Arbetsuppgifterna har inbegripit sedvanligt lagerplock, packning av presentpåsar till olika event, utbokning av order i fraktsystem med mera. Vår kund är väldigt nöjda med bemanningen och uppdraget fortlöper utan något slutdatum.