En kund behövde hjälp med att iordningställa sin marina inför kommande säsong. Arbetet inbegrep nedmontering av ställ och flytt av dessa till marinans lager samt städ och upprustning av gårdsplan, arbete utomhus med fyrhjuling, sopplock och annan renhållning.

En konsult från Personalstyrkan var på plats under sex veckor och hjälpte till.