Två av kundens medarbetare drabbades tyvärr av en rejäl förkylning och lösningen blev att bemanna paketeringslinjen med personal från Personalstyrkan. Redan dagen efter förfrågan kom in var de två medarbetarna på plats och fick hjälpa till efter en kortare utbildning.

Uppdraget löper vidare tills kundens medarbetare tillfrisknat.