Kunden som säljer glasögon och tillhörande kringutrustning behövde under sommaren hjälp med att hantera sitt postorderflöde. Lösningen blev att ta in en duktig konsult från Personalstyrkan. Uppdraget sträcker sig över åtta veckor och kundens två semesterperioder.