Vi tycker alltid det är roligt när det går bra för våra kunder. En kund som håller på med utskick och distribution fick ett nytt stort uppdrag och behövde då öka sin personalstyrka. Valet blev att bemanna med fyra konsulter från oss vilka i skrivande stund varit på plats i en månads tid.