Kund inom butikskommunikation behövde permanent hjälp efter en stark start på 2017 och valde att ta in en bemanningslösning från Personalstyrkan. Efter att uthyrningstiden är över får sedan kostnadsfritt överta anställningen för berörd konsult.