Bemanning

Vi förstår vilka utmaningar du står inför när du säger att du snabbt behöver extrapersonal till din verksamhet. Vi särskiljer oss från andra bemanningsföretag eftersom vi själva också driver en mycket aktiv lager- och logistikverksamhet. Från denna vardag har vi lärt oss vad som krävs för en kontinuerlig och effektiv drift.

Ett personalbortfall är förödande oavsett dess orsak.

Bemanna med oss under den tidsperiod som krävs. Oavsett uppdragets omfattning och utförande har vi rätt personal som snabbt är på plats hos dig för att göra ett riktigt bra arbete redan från första dagen.

Vår administration är fri från onödigt besvär, du får alltid veta exakt vad våra tjänster kostar och raka besked av vad som är görbart inom vilken tidsram. Kontakta oss för en personlig och transparent dialog om hur vi tillsammans löser er bemanning.

Primära affärsområden är lager, logistik, produktion, butik, receptionist och kontorsassistenter inom Stockholmsregionen.

Vi hjälper dig gärna!

Undrar du om något eller vill veta mer om våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss direkt!

Louise Jonsson

Louise Jonsson
E-post: louise@personalstyrkan.se
Telefon: 08-410 423 32

Anders Ewerlöf

Anders Ewerlöf
E-post: anders@personalstyrkan.se
Telefon: 08-410 423 11

Sophie Hallberg

Sophie Hallberg
Föräldraledig
E-post: sophie@personalstyrkan.se
Telefon: 08-410 423 70

Registrera dig

Är du intresserad av att arbeta åt oss?

Ladda upp din CV